فوم تیغه

یکی از کاربرد های یونولیت که در چند سال اخیر مورد استفاده بوده ، ورق های مخصوص تیغه سفالی و سیمانی میباشد. طبق آیین نامه های مبحث 19 ساختمان تمامی تیغه های سفالی مجاور به بیرون در واحد های ساختمانی باید بوسیله فوم تیغه عایق شوند . از یونولیت برای عایق سازی این مصالح استفاده میشود .

یونولیت عمران گستر با توجه به اندازه سفال ها و بلوک های سیمانی تولید شده در کارخانه های مختلف ، یونولیت مورد استفاده را تولید کرده و با بسته بندی های متنوع (ازلحاظ تعداد) این محصول را با بهنرین قیمت و کیفیت ارائه می کند .


برای این سوال باید ابتدا مشخص شود تیغه سفالی یا سیمانی مربوط به کدام کارخانه سفال است سپس با توجه به اندازه های سفال مربوطه اندازه فوم مشخص میشود

معمولا کمترین چگالی برای این کاربرد مورد استفاده است. یعنی همان 5 کیلوگرم بر متر مکعب ولی درصورت سفارش مشتری چگالی تا 20 کیلوگرم بر مترمکعب قابل سفارش است

حداقل سفارش فوم تیغه 10000 قطعه میباشد

هرخاور بار از سایزهای استاندارد مانند سفال تکنو،تهران سفال،اردیب . ...معمولا 30000 عدد بارگیری میکند

معمولا فوم تیغه تا ضخامت 2 سانتیمتر تولید میشود ولی در صورت سفارش مشتری تا 5 سانتیمتر قابل سفارش می باشد