بتن سبک سازه ای

فهرست

بتن های سبک

بتن بخش 6 ( بتن های سبک سازه ای نمیه سازه ای و فوم بتن)

در میان هزاران پروژه ای که با بلوکها و یا قطعات پیش ساخته هبلکس در سراسر ایران ساخته شده یا می شوند، لیست زیر که حاوی بخشی از پروژه های مزبور به تفکیک نوع ساختمان است، گویای استقبال فراوان و روز افزون از هبلکس در میان سازندگان کشور می باشد:

 

بتن سبک سازه ای

بتن های سبک سازه ای بتن هایی هستند که علی رغم دارا بودن چگالی کمتر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب، مقاومت فشاری بیش از ۱۷ مگاپاسکال دارند. ساخت این بتن ها صرفا با استفاده از سنگدانه های سبک و مقاوم امکان پذیر است:

تمام بتن های سبک سازه ای از خانواده بتن های سبکدانه می باشند که در آن برای کاهش وزن مخصوص بتن از سنگدانه های سبک استفاده شده است. به این دلیل بعضأ عبارت از بتن سبکدانه و بتن سبک سازه ای برای بیان یک مفهوم استفاده می شود. سنگدانه هایی که این شرایط را عموما برآورد می کنند و طبق استاندارد ASTM-C3300برای ساخت بتن سبک سازهای مورد استفاده قرار می گیرند

عبارتند از:

الف)شیل، رس و اسلیت منبسط شده در کوره دوار

 ب)سنگدانه هایی که از فرآیندهای کلوخه ای شدن به دست می آیند.

ج)روبارههای منبسط شده

د)پوکه های معدنی

ه)پوکه های صنعتی .

و)خاکسترهای بادی پودر شده

تأمین مقاومت فشاری معادل ۲۰ مگاپاسکال و بیشتر با بعضی از این سنگدانه ها امکان پذیر است. شرایط سایر سنگدانه ها نیز طوری است که قادر به حصول حداقل مقاومت فشاری مقرر شده برای بتن سبک سازه ای می باشند، همانطور که پیش از این ذکر شد، مقاومت بتن سبک تابعی از وزن مخصوص آن است. باید توجه داشت که وزن مخصوص بتن عمدتا متأثر از وزن مخصوص سنگدانه های مصرفی است، به گونه ای که استفاده از مصالح سبکتر موجب کاهش وزن مخصوص بتن می شود. ولی استفاده از مصالح سنگین تر از سبکدانهها، لزوما باعث افزایش مقاومت بتن ساخته شده نخواهد شد. بیشتر مقاومت بتن سبکدانه معمولا وقتی حاصل میشود که از سبکدانه های ساخته شده از شیل، رس و اسلیت منبسط شده در فرآیند کوره دوار برای سبک سازی چگالی بتن استفاده گردد.

بتن سبک نیمه سازه ای

بتن های سبک موجود در این طبقه عمدتا از نوع بتن های سبکدانه و بتن های با ساختار باز می باشند، به عبارت دیگر برای کاهش چگالی بتن از سبکدانه های طبیعی یا مصنوعی استفاده شده است، سبکدانه های مورد استفاده در بتن های سبک نیمه سازهای معمولا از یکی از روشهای آهکی شدن (تکلیس)، کلینکر محصولات منبسط شده ای نظیر روبارههای منبسط شده، خاکستر بادی، شیل و اسلیت یا سنگدانه های بدست آمده از مصالح طبیعی مانند پوکه سنگهای آذرین متخلخل ( توف) تولید می شوند و وزن مخصوص بتن ساخته شده با سنگدانه های فوق بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. مقاومت فشاری این نوع بتن از ۷ تا ۱۷ مگاپاسکال تغییر می کند. کاربرد مواد افزودنی نظیر تسریع کننده ها و روان کننده ها می تواند در تغییر مقاومت بتن های ساخته شده با سنگدانه های تولید شده از روشهای مذکور موثر باشد. کاربرد این بتن ها معمولا در بلوکهای مجوف بتنی، کف سازی ها و موارد مشابه است.

بتن سبک (فوم بتن)

 ساختمان به طور مستقیم ( به لحاظ سبکی ویژه این نوع بتن)و صرفه جویی در مصرفی انرژی به طور غیر مستقیم به لحاظ عایق بودن این نوع بتن در مقابل سرما و گرما و در نتیجه کاهش میزان مواد سوختنی از لحاظ اقتصادی گام های بلند و مهم امروزه مهندسین و معماران سازنده ساختمان در دنیا با استفاده از بتن سبک در قسمتهای مختلف بنا با سبک کردن وزنی برداشته اند.

فوم بتن پوششی است جدید جهت مصارف مختلف در ساختمان که به علت خواص فیزیکی منحصر بفرد خود بتنی سبک و عایق با مقاومت لازم و کیفیت مطلوب نسبت به نوع استفاده از آن ارائه میدهد. این پوشش از ترکیب سیمان ماسه بادی ماسه نرم) ، آب و فوم ( ماده شیمیایی تولید کننده کف)

تشکیل می شود. ماده کف زا در ضمن اختلاط با آب در دستگاه مخصوص، با سرعت زیادی حباب های هوا را تولید و تثبیت نموده و کف حاصل که کاملا پایدار می باشد در ضمن اختلاط با ملات سیمان و ماسه بادی در دستگاه مخلوط کن ویژه خمیری روان تشکیل میدهد که به صورت درجا یا در قالب های فلزی یا پلاستیکی قابل استفاده می باشد. این خمی از خشک شدن با توجه به درصد سیمان و ماسه بادی دارای وزن فضایی از ۳۰۰ ۱۶۰۰ کیلوگرم در متر مربع خواهد بود.

در سال ها ی اخیر در پروژهای ساختمانی جدید با توجه به اهمیت زیاد عایق یودن بسیاری از سازندگان بوسیله کارگذاری ورق های یونولیت با چگالی 20کیلوگرم برمتر مکعب  در بخش کف سازی و با استفاده از پوشش فوم بتن کف سازی اجرا میشود و در ساختمان های متوسط و بزرگ کاربرد فرآوانی پیدار کرده یکی از شرکت های پیشرو در زمینه فوم بتن شرکت مبین فوم هست که با استفاده از دستگاه های مدرن و فوم مورد استفاده مرغوب اقدام به کف سازی  می نماید.