مخلوط کردن بتن

فهرست

مخلوط کردن بتن

برای این که شن و ماسه و سیمان و آب خوب با هم ترکیب شود باید ترکیب به نسبت معینی انجام پذیرد و از طرف دیگر این مصالح خوب با هم آمیخته شود.

برای این منظور در هنگام بتن ریزی از دستگاه ویبراتوری استفاده میشود اساس کار این دستگاه بدین صورت است که در اثر لرزندان بتن هوای آن خارج می شود و در نتیجه مصالح خوب با هم ترکیب می شود مقدار سیمان مصرفی در بتن بر حسب متر مکعب است منظور از بتن ۳۵۰ کیلوگرم این است که در متر مکعب بتن ۳۵۰ کیلوگرم سیمان استفاده شده و ترکیب شن و ماسه و سیمان در شرایط مختلف به شرح زیر است:

  • بتن ریزی با ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن :

شن ۱۰۲۰ کیلوگرم در متر مکعب

ماسه ۹۴۰ کیلوگرم در متر مکعب

سیمان ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکتب

آب ۱۵۰ الی ۸۰ لیتر در متر مکتب

 

 

  • بتن ریزی با شن و ماسه شسته با ۳۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

 شن شسته ۹۷۰ کیلوگرم در متر مکعب ماسه شسته ۹۲۰ کیلوگرم در متر مکعب

 سیمان ۳۰۰ کیلوگرم در متر مکعب

آب ۱۵۰ الی ۸۰ لیتر در متر مکعب.

٣- بتن ریزی با شن و ماسه و سیمان ۳۵۰ کیلوگرم سیمان

شن ۹۵۰ کیلوگرم در متر مکتب

ماسه ۸۹۰ کیلوگرم در متر مکعب

سیمان ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب

آب ۱۸۰ الی ۸۵ لیتر جهت ساختن بتن در متر مکعب

مقدار مخلوط بتن را به طور تقریب می توان در نظر گرفت.

نوع ۱ – ۹۵۰ کیلو شن + ۹۰۰ کیلو ماسه (دانه بندی ریز) و آب و سیمان بر حسب نوع بتن

نوع ۲- ۹۵۰ کیلو شن + ۶۰۰ کیلو ماسه (دانه بندی درشت) و آب و سیمان بر حسب نوع بتن.

میلگردهای مصرفی در بتن

این میلگردها باید از نوع آجدار باشد زیرا میلگردهای آجدار هم مقاومت بیشتری نسبت به ساده دارد و هم قدرت چسبندگی بیشتری را ایجاد می کند.

میلگردهای مصرفی در بتن بین ۶ الی ۳۴ میلی متر می باشد و در صورت احتیاج به میلگردهایی با قطر بالا تر باید قبلا آنها را به کارخانه سفارش داد. به طور کلی در ایران سه نوع میلگرد به نامهای

A1و A2 و A3 موجود است که در کارخانه ذوب آهن تولید میشود.

 

 

نگهداری بتن

محوطه بتن ریزی شده را ۲۴ ساعت پس از بتن ریزی باید روزی چند بار آب پاشی شود در غیر این صورت ترکهایی در بتن ایجاد می گردد.

بتن ریزی در هوای سرد بدون افزونه نبایستی انجام شود و در صورت انجام بهتر است بتن ریزی در هوای کمتر از ۴ درجه سانتیگراد انجام نشود به طور مثال بتن ریزی بدون افزونه در تهران بهتر است بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح انجام شود ولی به هر صورت اگر مجبور شدیم در هوای سرد بتن ریزی نمائیم بهتر است موادی به بتن افزوده شود این مواد که به نام ضد یخ بتن است می تواند تا حد زیادی از یخ زدن بتن جلوگیری نماید. لازم به ذکر است که بعد از بتن ریزی یا تا مدتی بتن را گرم نگه داشت.

وزن مخصوص بتن

وزن مخصوص بتن بین2.2 تا2.5 تن بر متر مکعب و وزن مخصوص بتنی که فولاد داشته باشد2.5 تن بر متر مکعب است. تنش مجاز بتن: مقدار این تنش در آئین نامه های مختلف متفاوت است در کشور آلمان تنش مجاز بتن یک سوم تنش گسیختگی آن است. به طور مثال اگر تنش گسیختگی بتنی ۲۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. تنش مجاز آن ۷۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میشود.

 تنش کششی بتن: این تنش تقریبا تنش فشاری است در آئین نامه ACI مقدار تنش کششی ۳۰ درصد تنش گسیختگی انتخاب می شود.

 

نگهداری بتن

از پایان بتن ریزی تا مدت ۲۴ ساعت باید بتن را مرطوب نگهداشت و بعد از آن آب پاشی نمود.

 

انواع فولادهای مورد استفاده در بتن مسلح:

 الف) میلگرد ساده،

ب)میلگرد عاجدار گرم نورد شده

ج) میلگرد عاج دار سرد کار شده،

د)میلگرد پیچیده سرد کار شده

زیرا پس از گذشت ۲۴ ساعت از زمان بتن ریزی، بتن شروع به فعل و انفعال شیمیایی نموده مقدار زیادی از آب خود را از دست میدهد و هر چه هوا گرم تر باشد کاهش میزان آب بیشتر خواهد بود. بنابراین لازم است روی بتن روزی سه بار آب پاشی شود. این امر باعث جلوگیری از ترک خوردن بتن می شود. ممکن است برای نگهدای سطوح بتن ریزی شده با خاک اره مرطوب یا با پارچه گونی نمدار پوشانده شود. البته باید توجه داشت که چون بتن کاملا محکم نشده ممکن است موادی که روی بتن قرار می گیرد باعث ایجاد خسارت در بتن شود.