- مصالح جدید بتنی

فهرست

مصالح جدید بتنی

خرید یونولیت از تولیدی

بهترین کیفیت و مشاوره رایگان

بتن بخش 12- مصالح جدید بتنی

مصالح جدید

این مصالح بسیار متنوع می باشند که به عنوان مثال، چهار گروه از آنها به زیر می باشند

الف) کامپوزیت های FRP

استفاده از مصالح جدید و به خصوص کامپوزیت ها به جای فولاد در دهه اخیر در دنیا به شدت مورد علاقه بوده است.

کامپوزیت ها از یک ماده چسباننده (اکثرا اپوکسی) و مقدار مناسبی الیاف تشکیل یافته است. این الیاف ممکن است از نوع کربن، شیشه، آرامید و … باشند، که کامپوزیت حاصله به ترتیب، به نامCFRP ،GFRP ،AFRP خوانده می شود. مهمترین حسن کامپوزیت ها ، مقاومت بسیار عالی آنها در مقابل خوردگی است. به همین دلیل کاربرد کامپوزیتهای FRP در بتن آرمه به جای میلگردهای فولادی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. لازم به ذکر است که خوردگی میلگرد در بتن مسلح به فولاد به عنوان یک مسئله بسیار جدی تلقی می گردد. تاکنون بسیاری از سازه های بتن آرمه در اثر تماس و مجاورت با سولفاتها، کلرورها و سایر عوامل خورنده دچار آسیب جدی گردیده اند، چنانچه فولاد به کار رفته در بتن تحت تنش های بالاتر در شرایط بارهای سرویس قرار گیرند، این مسئله به مراتب بحرانی تر خواهد بود. یک سازه بتن آرمه معمولی که به میلگردهای فولادی مسلح است، چنانچه در زمان

طولانی در مجاورت عوامل خورنده نظیر نمکها، اسیدها و کلرورها قرار می گیرد قسمتی از مقاومت خود را از دست خواهد داد. به علاوه فولادی که در داخل بتن زنگ می زند، بر بتن اطراف خود فشار آورده و باعث خرد شدن آن و ریختن پوسته بتن می گردد.

قطعات پیش ساخته سیپورکس

تاکنون تکنیکهایی جهت جلوگیری از خوردگی فولاد در بتن آرمه توسعه داده شده و به کار رفته است که در این ارتباط می توان به پوشش میلگردها توسط اپوکسی، تزریق پلیمر به سطح بتن و یا حفاظت کاتدیک اشاره نمود. با این وجود هر یک از این روش ها تا حدودی و فقط در بعضی از زمینه ها موفق بوده اند. به هین جهت به منظور حذف کامل خوردگی میلگردها، توجه محققین و متخصصین بتن آرمه به حذف کامل فولاد و جایگزینی آن با مواد مقاوم در مقابل خوردگی معطوف گردیده است. در همین راستا کامپوزیت های FRP (پلاستیک های مسلح به الیاف) از آنجا که به شدت در محیطهای نمکی و قلیایی در مقابل خوردگی مقاوم هستند، موضوع تحقیقات گسترده ای به عنوان یک جانشین مناسب برای فولاد در بتن آرمه، به خصوص در سازه های ساحلی و دریایی گردیده اند.

انرژی

لازم به ذکر است که اگرچه 

مزیت اصلی میلگردهای از جنس FRP مقاومت آنها در مقابل خوردگی است، 

با این وجود خواصدیگر کامپوزیت های FRP نظیر مقاومت کششی بسیار زیاد (تا ۷ برابر فولاد)، مدول الاستیسیته قابل قبول، وزن کم، مقاومت خوب در مقابل خستگی و خزش، عایق بودن در مقابل امواج مغناطیسی و چسبندگی خوب با بتن، مجموعه ای از خواص مطلوب را تشکیل میدهد که به جذابیت کاربرد FRP در بتن آرمه افزوده اند. اگرچه بعضی از مشکلات نظیر مشکلات مربوط به خم کردن آنها و نیز رفتار کاملا خطی آنها تا نقطه شکست، مشکلاتی از نظر کاربرد آنها فراهم نموده اند که امروزه موضوع تحقیقات گسترده ای به عنوان یک جانشین مناسب برای فولاد در بتن آرمه، به خصوص در سازه های ساحلی و دریایی گردیده اند.

با توجه به آنچه که ذکر شد، بسیار به جاست که در ارتباط با کاربرد کامپوزیت سهای FRP در بتن سازه های ساحلی و دریایی مناطق جنوب ایران و به خصوص منطقه خلیج فارس، تحقیقات گسترده ای صورت پذیرد. در همین راستا مناسب است که تحقیقات مناسبی بر انواع کامپوزیت های (FRP(AFRP, CFRP,GFRP و میزان مناسب بودن آنها برای سازه های دریایی که در منطقه خلیج فارس احداث شده است، صورت پذیرد. این تحقیقات شامل پژوهش های گسترده تئو > سازه های بتن آرمه متداول در مناطق دریایی (به شرط آن که با کامپوزیت هاهای تجربی مناسبی نیزمسلح شده باشند) خواهد بود. در همین ارتباط لازم است کارهای تجربی منا بر رفتار خمشی، کششی و فشاری قطعات بتن آرمه مسلح به کامپوزیت های pp صورت پذیرد:

لازم به ذکر است که چنین تحقیقاتی در ۱۰ سال اخیر در دنیا صورت گرفته نتیجه این تحقیقات مشمول آئین نامه ۴۴۰ – ACI است که در چند سال اخیر انتها یافته است. با این وجود کامپوزیتهای FRP در ایران کماکان ناشناخته باقی مانده است و به خصوص کاربرد آنها در بتن آرمه در سازه های ساحلی و دریایی کاملا دو از چشم متخصصین و مهندسین ایرانی بوده است. تحقیقاتی که در این ارتباط صورت خواهد گرفت، می تواند منجر به تهیه دستورالعمل و یا حتی آئین نامه ای جهت کاربرد FRP در بتن آرمه به عنوان یک جسم مقاوم در مقابل خوردگی در سازه های بندری و دریایی ایران گردد. این حرکت می تواند فرهنگ کاربرد این ماده جدید در بتن آرمه ایران را بنیان گذارد و از طرفی منجر به صرفه جویی میلیاردها ریال سرمایه ای شود که متاسفانه همه ساله در سازه های بتن آرمه احداث شده در مناطق جنوبی ایران ( به خصوص در مناطق بندری و دریایی)، به جهت خوردگیمیلگردها و تخریب و انهدام سازه بتنی، به هدر می رود.

بهترین کیفیت و مشاوره رایگان